Енергопроект Тауър

Енергопроект Тауър - гр. София, кв. Лозенец

ЕНЕРГОПРОЕКТ ТАУЪР

Съществуващата сграда представлява 20 етажна административна сграда, състояща се от ниско едноетажно тяло с един подземен етаж и високо – 19 етажно тяло. Сградата е проектирана през 1964 г. за целите на тогавашната проектантска организация „Енергопроект”.  

Фасадата на сградата е изпълнена с окачена фасада, чието остъкление с течение на времето е компрометирано.

Компрометирани са и всички съществуващи инсталации – ВиК, спринклерна, електро, отоплителна.

Съществуващата сграда не отговаря и на изискванията за безопасност при пожар – разполага само с едно евакуационно стълбище, което е вътрешно.

Проектът за преустройство и реконструкция предвижда:

 1. Изграждане на ново аварийно евакуационно стълбище - външно.
 2. Изграждане на две нови стоманобетонови входни стълби и рампа за достъп на хора в неравностойно положение към приземния етаж.
 3. Цялостна подмяна на фасадите - монтира се нова фасадна система с облицовка от плочи варовик и фиброциментови плоскости. На западната фасада е предвидена вертикална ивица окачена Al фасада със стъклопакет. Останалите фасадни прозорци се изпълняват от Al дограма със стъклопакет.
 4. Изграждане на нова вътрешна стълба между приземно и сутеренно ниво.
 5. Изграждане на нов противопожарен резервоар. Проектирана е нова спринклерна система за сградата.
 6. Редуциране на съществуващото помещение за трафопост.
 7. Изместване на абонатната станция - предвидени са 2 съвременни нови абонатни станции за двата отоплителни кръга, които заемат значително по-малко място.
 8. Привеждане на съществуващото вътрешно евакуационно стълбище към действащите противопожарни норми – осигуряване на надналягане.
 9. Обособяване на противопожарен асансьор - единият от големите асансьори се обособява като Асансьор за противопожарни и аварийно спасителни цели. Асансьорът се предвижда със специален пусков ключ така, че при възникване на пожар да може да бъде задействан от спасителните екипи.
 10. Обособяване на противопожарна площадка за достъп с пожарни автомеханични стълби или подемници.
 11. Изграждане на нови инсталации – Ел., ВиК, ОВК, спринклерна.
 12. Изграждане на нови неносещи преградни стени по всички етажи.
 13. Изграждане на предстенна обшивка при стоманобетонни елементи по всички етажи.
 14. Монтиране на повдигнат под и полагане на настилки по всички етажи.
 15. Монтиране на нов окачен таван на всички етажи.
 16. Монтиране на нови интериорни дограми.
 17. Монтиране на нови санитарни прибори в санитарните блокове по всички етажи.
 18. Полагане на боя и фаянс по стени в ново изградените помещения по всички етажи.
 19. Полагане на нови топло- и ходро- изолации по покриви ниско и високо тяло.
 20. Полагане на нова топлоизолация (минерална вата 4 см. каширана със стъклен воал) под покривните плочи и  по таван сутерен.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас