Енергопроект Тауър

Енергопроект Тауър

Проектът включва реконструкцията на съществуващата сграда на „Енергопроект” и изграждането Office Tower и търговски център на бул. Джеймс Баучер №51 в София, България.
Благоприятната локация в централната част на града, в близост до главни булеварди и системата на метрото допринася за развитието на офисите и търговския център към Клас А.
Новият комплекс предлага четири нива подземни гаражи с 364 места за паркиране. На ниво -1 е обособен VIР паркинг с 5 паркоместа.Търговският център се намира на приземен и втори етаж от проекта. Състои се от офиси на банка и застрахователна агенция, площи за даване под наем, Office 1 Superstore, химическо чистене, фризьорски ателиета, супермаркет, кафене и столова за служителите в офис сградите. Зоната за отдих е локализирана на ниво 2, включваща просторен фитнес и луксозен ресторант. Офисният комплекс е разположен в съществуващата 20 етажна сграда на Енеркопроект, както и нова 24 етажна сграда с офиси от Клас А. Двете офис кули включват устойчив дизайн с двойна фасада и съвременна интелигентна соларна контролна система. Структурните педи и удобната височина допринасят за гъвкавостта и многофункционалността на офис площите. Етажите могат лесно да бъдат обособени като отворени зони или отделни офисни клетки. Подходящите звуко и термо изолации са осигурени според съответните наредби. Луксозните общи части заемат 18% от етажите. Усъвършенствани системи (BMS, ОВиК и т.н.) и технологии са включени в комплексния дизайн.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас