За нас

Техноимпортекспорт разполага с екип от квалифицирани специалисти и водещ персонал с богат практически опит. Материалната база на фирмата съответства на Европейските изисквания. Наличието на офиси в гр. София и гр. Варна позволява разпределяне на проектите по райони и улеснява дейността на дружеството в различни сфери, групирани основно в две главни направления:

Строителство, Инвестиции и управление на проекти

 • Управление на процеса на проектиране;
 • Логистика на строителната площадка;
 • Технико-икономически контрол;
 • Контролинг на проектите;
 • Кризисен мениджмънт;
 • Мениджмънт на договорите;
 • Управление на проекти за сградни комплекси;
 • Мениджмънт на строителните партньори;
 • Консултации по строителните конструкции;
 • Проектна комуникация.

Организация на експлоатацията на сграда /Facility management/

 • Due Diligence;
 • Управление на документацията;
 • Мениджмънт на липсите и дефектите;
 • Мениджмънт на наемателите;
 • Концепции за обновяване, саниране и модернизация;
 • Оптимизация на работните места;
 • Концепции за изоставени и остарели недвижими имоти.
Техноимпортекспорт е редовен член на Камарата на Строителите в България, а от 2008 година дружеството е официално вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя, което позволява да се изпълняват почти всички групи строежи съгласно българското законодателство.

Сертификати и удостоверения

Системата за управление на “Техноимпортекспорт” АД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015 за следните дейности: Управление и изпълнение на строително-инвестиционни проекти и организация на експлоатацията на сгради /фасилити мениджмънт/.


Дружеството се сертифицира за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015, както и за внедрена система на здрaвословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018.