ЦЕНТЪР ЗА РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ЦЕНТЪР ЗА РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Сервизен център за тежкотоварни автомобили, землището на село Царацово, община „Марица“

Проектът представлява изграждането на център за ремонт и поддържане на транспортни средства и организиране извършването на цялостния технологичен процес за диагностика и  ремонти на тежкотоварни МПС.

В план сградата е с ортогонални правоъгълни форми. Носещата конструкция  е метална.

Сградата се състои от две части- административно битова част на два етажа и автосервиз  на един етаж.

Административната част се състои от:

Етаж 1: фоайе, зона за шофьори, кът търговци, помещение началник сервиз, кът обслужване сервиз, приемна, отделни тоалетни за мъже и жени, коридор със стълбище към етаж2, каса, издаване резервни части.

Етаж 2: коридор, архив, сървър, офис, приемна, офис мениджър части, офис генерален мениджър, стая за почивка, хигиенист, битово помещение за мъже, битово помещение за жени.

Автосервизът се състои от работно помещение, тенекеджийно, подготвително (със смесително бои) и бояджийска камера, пункт ГТП, двуетажен склад за части със стълбище към етаж2 и ниша за палети, нощно депо, тоалетна за работници, стълбище към етаж2 за работници, котелно, компресорно, ГРТ, маслено стопанство, електротехник, помещение специални инструменти, помещение за ремонт на двигатели и скоростни кутии.

Общата разгъната застроена площ – 2435,95 кв.м.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас