Реконструкция на хотел „Плиска“, София

Реконструкция на хотел „Плиска“, София

Проектът представлява трансформация на съществуващата хотелска сграда в административна сграда, която да съдържа:
– банков офис със всички необходими помещения към него – банков трезор, преброителни, каси;
– фронт- офиси на ЗАД “Армеец” и ПОАД “ЦКБ-Сила”;
– приемни зали;
– офисни помещения;
– ИТ център;
– подземен гараж;
– ведомствено заведение за хранене на служителите;
– всички необходими технически и складови помещения.
Проектът за промяна на предназначението и преустройство включва следните строително-монтажни работи, изпълнени от Техноимпортекспорт АД – Главен Изпълнител:
• изграждане на подземен гараж с подход към него в югоизточния ъгъл на парцела;
• едноетажна пристройка (гараж) в югоизточния ъгъл на парцела;
• едноетажна пристройка на югоизточната фасада (изместване на витрината до съществуващите колони, носещи еркера на втория етаж);
• изправяне на североизточната фасада чрез едноетажна пристройка ( изместване на витрината под съществуващия еркер на втория етаж );
• усвояване на покрив-терасата около заседателната зала на 15 етаж ( изграждане на нов покрив чрез метална конструкция, носена от съществуващите стоманобетонови греди );
• саниране на плътните участъци на фасадните стени – нова керамична вентилируема фасада (+8 см. минерална вата);
• ново фасадно остъкляване – изграждане на окачена алуминиева остъклена фасада;
• подмяна на покривните настилки – топлоизолиране чрез плочи каменна вата 15 см;
• промяна на предназначението на почти всички помещения;
• оформяне на нови помещения – събаряне на неносещи стени и изграждане на нови такива;
• оформяне на санитарни блокове в непосредствена близост с асансьорите на всички етажи;
• подмяна на интериорните настилки;
• подмяна на инсталациите – ОВ, ОВК, ЕЛ;
• изграждане на климатична мулти сплит система на директно изпарение – тип VRF в цялата сграда;
• изграждане на нова водна отоплителна инсталация, като се ползва съществуващата абонатната станция, която е нова и в добро състояние;
• изграждане на вентилация на санитарните възли, подземен паркинг и системи за надналягане в стълбищната клетка и асансьорните шахти и димоотвеждане от етажните коридори и подземния паркинг, банковия офис и ресторанта.
• подмяна на съществуващите асансьори – инсталират се 3 нови асансьорa “OTIS” Gen2® Lux (скорост 2.50 м/сек.), единият от които с пусков ключ;
• подмяна на интериорните дограми;
• изграждане на окачени тавани в голяма част от новообразуваните помещения;
• пребоядисване на всички стени и тавани;
• подмяна на осветителните тела;
• подмяна на мебелировката.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас