Зърненият терминал на пристанище Балчик е уникален за българското Черноморие проект, представляващ изграждането на автоматизиран комплекс за съхранение, транспортиране и натоварване на насипни товари (зърно) на територията на пристанището в гр. Балчик.
Проектът е разработен въз основа на техническо задание от Възложителя – “Порт Балчик” АД и е ситуиран в ПИ № 0065 по ПУП на гр. Балчик.
Комплексът включва 2 бр. силози и транспортно оборудване за зърно, закрит склад за насипни товари (зърно); приемен бункер – авторазтоварище; системи от редлери и кофични елеватори; естакади с гумено-лентови транспортьори, коработоварно съоръжение и командна зала.
Застроената площ на новопроектираните сгради е 352,3 м2, като застроеният обем е 3888 м3.

Обектът е завършен и пуснат в експлоатация през 2009 г.