Завод за биодизел, Провадия

Завод за биодизел, Провадия

Инсталацията за биодизел е с капацитет от 300 тона на денонощие, т.е. около 100 000 тона годишно. Производственият процес е напълно автоматизиран и непрекъснат. Складовото стопанство също е автоматизирано и разполага с възможност за едновременно товарене на три цистерни.
Техническите показатели на биодизела съответстват на европейската норма EN14214. Инсталацията е разположена в гр. Провадия на територията на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕА Д. Сградата представлява метална конструкция на четири нива,затворен тип, застроена площ 700м2.
Технологията за производство и оборудването е на DESMET BALLESTRA – Италия.
Към завода има изградени и складови вместимости от 6 000 куб. м. за съхранение на биодизел и 2 000 куб. м. за съхранение на неутрално растително масло на обща стойност 15 млн. евро.
Качеството на биодизела се контролира от собствена акредитирана лаборатория.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас