DHL Express GTW & HQ Sofia

DHL Express GTW & HQ Sofia

Предметът на този проект е изграждане и въвеждане в експлоатация на нов клон на DHL Express върху парцел в община София, района на летище София.
Сградата е функционално адаптирана към комбинираните изисквания за дейности по прекачване и пренасочване на пратки. Доставката на пратки се извършва денонощно чрез тежкотоварни превозни средства с максимално общо тегло от 40 тона (макс натоварване на колело 7,5 т).

Сградите на DHL Express за претоварване и доставка на пощенски пратки са разделени на 2 функционални зони – Терминал и Офис сграда. Самият терминал е разделен на Централно тяло и Докове за събиране и доставка.

Терминал

Централно тяло, с докове за междуградски транспорт на пратките, разпределение на пратките, частично с конвейерна технология, осигуряваща допълнителна обработка на опасни товари.
Докове за събиране и доставка – зона за дейности по събиране на пратките и доставка, частично с конвейер, докове само за бусове.

Офис сграда

Обществено-административна зона, прилежаща към терминала. Цялото необходимо пространство за настаняване на персонала, според броя на заетите = 247 (74 жени / 173 мъже) и посетители (до 10% от персонала).

Площ на парцела: 12 837 кв.м.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас