Разширение на съществуващите съоръжения за поддръжка и ремонт на самолети за Луфтханза Техник София, летище София

Разширение на съществуващите съоръжения за поддръжка и ремонт на самолети за Луфтханза Техник София, летище София

Проектът включва няколко подобекта: Реконструкция и пристройка на съществуващо КПП и прилежащ паркинг; Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща обслужваща сграда и Изграждане на нов Хангар /Хангар 1/

Реконструираният КПП и прилежащият към него паркинг ще се използват от служители и посетители на комплекса за поддръжка на самолети на Луфтханза Техник София на територията на Летище София.
В площта на приемната зала на КПП са разположени две работни места и рецепция за обслужване на външни посетители, както и две линии за проверка на преминаващите, всяка оборудвана със скенер и металодетектор. В залата са разположени и места за изчакване. Новата площ на фоайето за обслужване на посетители на реконструирания контролен пункт е 76 кв.м.
Към залата за посетители е предвиден и санитарен възел за посетители и охрана с преддверие и две клетки, едната от които, удобна за ползване от хора с увреждания.

Общата застроена площ на обекта, заедно с покритието – козирка е 200 кв.м.

Паркингът за клиенти и служители е разработен като нова организация на движение и маркировка с контролиран достъп от съществуващ вход-изход и вътрешна улица за достъп към комплекса през КПП. Реконструкцията на паркинга включва подмяна на настилката и нова маркировка, провеждане на ново отводняване и осветление на площадката.
В реконструирания паркинг са осигурени общо 115 паркоместа за леки автомобили, две тир паркоместа, места за паркиране на 40 мотоциклета, 25 колела и 6 бр. паркоместа за хора с увреждания, достъпен маршрут до КПП-то и удобен достъп до общите помещения на сградата.

Площ на паркинга: 5 427 кв.м.
Обслужващата сграда се състои от сутерен, пет надземни етажа и инсталации на покрив. Тя е със смесени функции. В нея ще се помещават офис площи, работилници, битови помещения, столова със кухня и кетъринг. Тя се явява обслужваща сграда за комплекса и включва в себе си основните административни и хигиенно битови помещения.
Реконструираната и надстроена съществуваща сграда – предмет на настоящия проект, е разположена южно на съществуващите Хангар 2, Хангар 2-разширение и Хангра 1А и западно на съществуващия Хангар 3. Новопроектираното разширение включва едноетажна постройка – свързващ коридор – от север на основната многоетажна сграда, служеща за функционална връзка към гореописаните хангари, както и към планираният нов Хангар 1, разположен западно на разглежданата сграда.

Обща разгъната застроена площ: 12 661,47 кв.м.

Хангар 1 се състои от три дока за тяснофюзелажни самолети семейство Еърбъс А320, семейство Боинг 737 и други въздухоплавателни средства Код C, съответно от един док за широкофюзелажен самолет до тип Airbus A380-900 (B747-8,B777-300ER,A330-300 и A340-600) в позиция на крикове, заедно с околното пространство и инфраструктура (Hangar 1). Пристройката за опашката е предмет на бъдещ проект.

Обща разгъната застроена площ: 7 612 кв.м.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас