Реконструкция и разширение на Международно летище Казан

Реконструкция и разширение на Международно летище Казан

Казан е един от най-големите градове в Русия и столица на Република Татарстан, важен индустриален, търговски и културен център и средище на татарската култура. Населението му наброява над 1 млн. жители, а през лятото на 2013 година там се проведе XXVII Световната Лятна Универсиада. С въвеждането в експлоатация през ноември 2012 година на новия терминал Международното летище „Казан“ получи възможността да приема самолети от всички типове и да обслужва огромен пътникопоток, посрещайки нуждите на обновения град на нивото на всяка световна столица.

Архитектурната част на проекта „Реконструкция и разширение на международно летище Казан“ – Терминал 1А, е разработен въз основа на:
– Генерален план за развитие на летището в гр. Казан;
– Задание за проектиране;
– Действащите на територията на РФ нормативни документи, също и в съответствие с международните стандарти (IATA Airoport Development Reference Manual 9th Edition, ICAO);

Цел:
– Строителство на новия терминал 1А с пропускателна способност 600 път/час, достигане равнище на комфорт „С“ IATA и обезпечаване на международните изисквания по организация на 100 % автоматичен тристепенен контрол и преглед на багажа за заминаващи и транзитни пътници.
– Увеличаване на доходите от неавиационна дейност. Търговските площи в новия Терминал 1А трябва да представляват около 15 % от общата площ на Терминала, без да се отчитат циркулационните площи (коридори, проходи, стълбища) и техническите помещения.
– Проект на предгаровия площад със строителство на открит паркинг за 400 автомобила и закрит паркинг за 227 автомобила с максимално използване на терена.
Сгради и съоръжения
В състава на проекта влизат следните сгради и съоръжения:
– Терминал 1А;
– Закрит паркинг;
– Технологични сгради:
а) Трансформаторна станция с дизелов генератор
б) парова централа
в) чилър станция
Архитектурен облик и естетика
Терминалът представлява основен обем с размер 132х53,60 м, съчетавайки в себе си функционалните зони за заминаващи и пристигащи пътници по вътрешни и международни линии и два странични ръкава с размери 25,60х56,60 м, органично вписани в тях.
Височината на основния обем е 19,40 м, височината на страничните ръкави – 11,05 м, което дава възможност да се предвиди максимално естествено осветление на общите зони.
В централната обща зона на терминала на първо ниво са разположени снек бар, офиси на туроператори, авиокомпании, банкови салони, телефонни кабини, багажни камери, салон за пушачи, застрахователен офис, салони за заминаващи, зона за пристигащи, а на второ ниво – кафе-бар, и „fast food“ заведение, медицински пункт, стая за майки с деца, молитвена стая и всички останали помещения, съгласно предоставеното задание за проектиране.
Носещите конструкции и страниците на сградата са решени чрез стоманен скелет. Покривът на сградата е изпълнен от стоманена конструкция.
Конструкцията на основния обем е изпълнена от метални елементи с размери 12х52 м с пълна видимост, което придава на цялото пространство хармоничен и естетичен вид. Страничните ръкави също ще бъдат изпълнени от метална конструкция с разстояние между опорите 12/12м. Остъклението на основните части на терминала е изпълнено посредством окачена фасада (SCHUCO/ VIS-TVS JANSEN или подобна) със слънцезащитни елементи (SCHUCO или подобни), с хоризонтален алуминиев капак и по вертикала със силикон, а в страничните ръкави (които включват основно помещения за обработка на багажи) е предвиден монтаж на окачена облицовка, изпълнена от керамика, камък или керамогранит (ARGETON) в съчетание със стъкло.
Около цялата сграда е предвиден тротоар с денивелация 0,12 м (кота 126,18 м) по отношение на кота ±0,00 (126,30 м) ма терминала.

Основната оперативна зона на терминала, обезпечаваща разпределението на пътнико-потока е проектирана на първо ниво. На второ ниво са разположени административните помещения на различните служби на летището:
• Офиси на туроператори
• Служба за авиационна безопасност;
• Организация на транспорта;
• Поддръжка на вътрешните инженерни мрежи;
• Граничен контрол
• Митнически контрол;
• Система за обслужване на пътници;
• Също сървърни и технически помещения

Предвидено е молитвено помещение на втори етаж. Осигурени са всички нормативно изискуеми санитарно – битови помещения за персонала. За достъп към административното второ ниво са осигурени 4 стълбищни клетки и два асансьора, гарантиращи безпрепятствено придвижване на инвалиди и трудноподвижни лица. Две стълбищни клетки са разположени по страничните фасади и имат непосредствена връзка с външното пространство в случай на аварийна ситуация.
На нивото за излитане от страната на пригаровия площад са проектирани козирки от леки метални конструкции. Подобни козирки са разположени на фасадата откъм перона над входа в залата за пристигащи до паспортния контрол и над изхода за качване на перонния автобус.
Глухите повърхности на фасадата представляват вентилируеми фасади, облицовани с етернит композитни панели (например тип Апполик), цвят RAL 9011. Цокълът по периметъра на сградата е изпълнен от керамогранит, цвят антрацит.

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас