Противоерозионно укрепване на скат зони A, B и C на Алея Първа, Морска градина, Варна

Противоерозионно укрепване на скат зони A, B и C на Алея Първа, Морска градина, Варна

Противоерозионното укрепване на ската на крайбрежната алея във Варна е едно от най–мащабните укрепителни мероприятия за последните години в община Варна и региона. Участъкът за укрепване е разделен технически на три зони – А, В и С, с обща дължина 1105 м от последната буна след „Почивка“ в посока юг. Това представлява част от цялостното укрепване и стабилизиране на откоса по „Алея Първа“. Мероприятията се финансират от „Холдинг Варна“ АД, като изпълнението на първите три зони възлиза на над 20 млн.лв. Проектът е съгласуван и утвърден от община Варна и Областната администрация. Започнато е строителството след издаването на съответните строителни разрешения и актове съгласно Закона за устройство на територията.
“Техноимпортекспорт” АД, като Главен Изпълнител, управлява, координирана и контролира действията на всички участници в проектирането и изпълнението на СМР на обекта.
Строително-монтажните работи се изпълняват в две направления – отводняване на ската (хващане на всички подпочвени и повърхностни води в канализационна система и отвеждането им в морето) и допълнително укрепване. Отводняването на ската е изпълнено чрез вертикални дренажни кладенци с диаметър 60 см и височина 32 – 35 метра от горната панорамна алея до морското равнище. Същите са източвани с хоризонтален сондаж с диаметър около 12 см и дължина около 30 метра. Водата се отвежда в дренажен колектор извън петата на ската, който впоследствие, обира и повърхностните води от укрепения скат чрез предпазни канавки, открити улеи и канализационни PVC тръби и отвежда водата в морето чрез три устия през крайбрежната алея.
Аварийното укрепване на ската се състои от:
• Укрепителна стена, представляваща силно армирано правоъгълно стоманобетоново сечение с ширина 80 см и височина 7,5 метра, стъпила на стоманобетоново изливни пилоти с диаметър 80 см и дълбочина 7,5 метра, осово на 1 метър разстояние един от друг.
• Впоследствие стената се приковава към ската със стоманени анкери, инжектирани с циментов разтвор с дължина 24 м. и диаметър около 8,5 см.
• Откритият скат от челото на стената до горния ръб на откоса е облечен със специални брегоукрепителни стоманени мрежи и стоманобетонови решетки, които са затревени чрез хидропосев, а отделни участъци и залесени със специални, ерозионно укрепващи растения по задачата за озеленяване към основния проект. Мрежите са прихванати за стоманобетонови пилоти с дължина от 3 до 8 метра и сечение от 35 до 60 см, излети по горния ръб на ската до панорамната алея.
• Всички тези строително-монтажни дейности са извършвани последователно от юг на север, с цел по малък обхват на строително-монтажната площадка и облекчаване придвижването по крайбрежието и минимизиране на създалото се неудобство за гражданите и гостите на града. След завършването на всеки етап същият е почистван за лесен достъп на всички до окончателното предаване на обекта за експлоатация.
Панорамната пешеходна алея също е реставрирана и обновена, асфалтовите настилки са възстановени, поставено е ново алейно осветление, предпазни огради, пейки за отдих. Доскоро занемареният участък, вече е приветливо място за разходки и спорт. Изградени са три спортни площадки с ударопоглъщаща настилка. Те са разположени по протежение на панорамната алея и са оборудвани с модерни фитнес уреди. 30% от съоръженията са предназначени за хора със специални двигателни потребности. Всички уреди могат да се ползват напълно безплатно от жителите и гостите на Морската столица. На фона на красивата панорамна гледка, алеята предлага и 10 площадки с възпоменателни знаци, които ще представят постиженията на варненските спортисти. Концепцията за съдържанието на възпоменателните плочи е на местната спортна общественост, която прегърна идеята за своеобразна Алея на спортната слава на Варна.

Сградите са предвидени за следващия етап от строителния процес. Те са избрани след открит търг за проектиране на „Алея Първа“ и са оценявани на база технически параметри, архитектурен дизайн и себестойност

Нуждаете се от такъв или друг проект?

Ние сме готови винаги да ви помогнем!

Свръжете се с нас